adresa a spojení | ordinační doba | objednání | úhrada za služby | informace

neurochirurgie | fyzioterapie (rehabilitace) | ortopedie | dětská neurologie | neurologie dospělých | klinická psychologie a psychoterapie | klinická logopedie    

   

 

NeuroCentrum Praha

 

 MUDr. Boris Živný, IČZ 06915000 (06998022), IČ 66465460

     

Vážení klienti, objednání do ambulance NeuroCentra Praha je možné i off-line zasláním SMS na číslo +420 603 740 167 nebo emailu na ambulance@neurocentrum.cz, odpovíme Vám v nejkratším možném termínu.

                                                                                                                                                                                        NeuroCentrum Praha Vám nabízí specializovanou PORADNU PRO PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ - pokud máte pochybnost o zdravém vývoji Vašeho dítěte, můžete si u nás cestou RECEPCE domluvit jeho ODBORNÉ VYŠETŘENÍ. V případě, že zjistíme vadný vývoj, doporučíme Vám další odbornou péči našich specialistů nebo Vám poradíme, kam se o pomoc obrátit.  

      

Náš tým odborníků Vám nabízí specializovanou ambulantní zdravotní péči a konzultační služby v oborech 

Pro naše dětské a dospělé klienty zajišťujeme komplexní péči od diagnostiky, přes konzervativní léčbu a rehabilitaci, až po případnou operační léčbu a pooperační dispensarizaci.

 

Složení týmu našich specialistů a též úzká kooperace s jinými specializovanými pracovišti umožňuje poskytovat komplexní péči i takovým dětským, dospívajícím i dospělým klientům NeuroCentra, jejichž léčení vyžaduje navzájem sladěnou a kompatibilní mezioborovou spolupráci. Můžeme tak nabídnout pomoc nemocným i se složitými onemocněními nervového systému a pohybového aparátu, jakými jsou kupř. vrozené vývojové vady (VVV), dětská mozková obrna (DMO, ICP, infantilní cerebrální paréza), epilepsie, poúrazové stavy, stavy po mozkových a míšních cévních příhodách, erektilní dysfunkce, psychosomatická onemocnění a jiné. 

adresa a spojení | ordinační doba | objednání | úhrada za služby | informace

neurochirurgie | fyzioterapie (rehabilitace) | ortopedie | dětská neurologie | neurologie dospělých | klinická psychologie a psychoterapie | klinická logopedie 

   

  

       

adresa a ostatní spojení na ambulanci:  

     

prim. MUDr. Boris Živný

NeuroCentrum Praha 

Stamicova 21, 162 00 Praha 6 

telefon / záznamník / fax: (+420) 233 018 213 (recepce) 

mobilní telefon: (+420) 604 265 487 (recepce), (+420) 603 740 167 (primář)

email: ambulance@neurocentrum.cz, frontoffice@neurocentrum.cz nebo recepce@neurocentrum.cz (recepce), zivny@neurocentrum.cz (primář)

URL: http://neurocentrum.cz (alias http://www.neurocentrum.org

adresa a spojení | ordinační doba | objednání | úhrada za služby | informace

neurochirurgie | fyzioterapie (rehabilitace) | ortopedie | dětská neurologie | neurologie dospělých | klinická psychologie a psychoterapie | klinická logopedie 

   

  

   

ordinační doba:    

   

V pracovních dnech je řádná ordinační doba zpravidla od 7:30 do 15:30 a provozovatel si vyhrazuje právo ji pružně přizpůsobovat poptávce po zdravotnických službách a provozním potřebám zdravotnického zařízení. Pokud se změna ordinační doby dotkne již objednaných nemocných, jsou tito po domluvě naší recepcí s předstihem informováni a přeobjednáni. 

   

Ve snaze umožnit našim klientům návštěvu v době, která jim nevíce vyhovuje, je možné si domluvit individuálně návštěvu ambulance i mimo řádnou ordinační dobu, t.j. ve večerních hodinách, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu či o svátcích. Ve zvlášť indikovaných případech je možné si domluvit návštěvu našeho odborníka v domácnosti nemocného. Tyto služby jsou zpoplatněny extra - o výši úhrady za tyto mimořádné služby se informujte předem při objednání. K návštěvě ambulance je nezbytné předchozí objednání - viz níže.

adresa a spojení | ordinační doba | objednání | úhrada za služby | informace

neurochirurgie | fyzioterapie (rehabilitace) | ortopedie | dětská neurologie | neurologie dospělých | klinická psychologie a psychoterapie | klinická logopedie 

   

objednání:  

   

Před Vaší návštěvou je nezbytné objednání v recepci ambulance na telefonu (+420) 233 018 213 (on-line v pracovních dnech od 9:00 do 14:00, nepřetržitě záznamník a fax), případně na čísle mobilního telefonu (+420) 604 265 487 (on-line v pracovních dnech od 9:00 do 14:00, nepřetržitě SMS a záznamník; toto číslo volejte kdykoliv se nedovoláte na pevnou linku!). Využijte možnosti off-line objednání e-mailem na adrese frontoffice@neurocentrum.cz (recepce@neurocentrum.cz). Ve všech případech, kdy při objednávání termínu nehovoříte přímo s naším pracovníkem (telefonní záznamník, SMS, email, fax) uveďte prosím osobní údaje objednávaného klienta (jméno a příjmení, rodné číslo, zdravotní pojištění), adresu, telefonický kontakt na pevnou linku i mobilní telefon a emailovou adresu a specifikujte svoji představu o optimálním termínu Vaší návštěvy - přibližné datum, den v týdnu, hodinu - pokusíme se Vám maximálně vyhovět nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky, SMS či emailem k domluvě o alternativním termínu.

Objednat se můžete i písemně na výše uvedené adrese. V tomto případě přiložte prosím ofrankovanou obálku nebo korespondenční lístek s Vaší adresou pro zaslání odpovědi. 

adresa a spojení | ordinační doba | objednání | úhrada za služby | informace

neurochirurgie | fyzioterapie (rehabilitace) | ortopedie | dětská neurologie | neurologie dospělých | klinická psychologie a psychoterapie | klinická logopedie


úhrada za poskytnuté služby:  

   

Ambulance NeuroCentra je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven:

 

201 (Vojenská zdravotní pojišťovna),

205 (Hutnická zaměstnanecká pojišťovna),

207 (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví),

209 (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda),

211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR),

213 (Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)

217 (Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE),

222 (Česká národní zdravotní pojišťovna) a

SUZ (Správa uprchlických zařízení MV ČR). 

 

      

        

 

POZOR! Ne všechny uvedené zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mají s NeuroCentrem Praha nasmlouvané celé spektrum poskytovaných zdravotnických služeb (viz smluvní vztahy NeuroCentra s českými zdravotními pojišťovnami).

 

I v případě, že nejste pojištěni vůbec nebo jste pojištěncem zdravotní pojišťovny, která pro své klienty u nás nezajistila smluvní ujednání o úhradě zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění (111, Všeobecná zdravotní pojišťovna), poskytneme Vám rádi naše služby za přímou úhradu - o cenách a podmínkách se prosím informujte předem v naší recepci.

Na požádání Vám ochotně poskytneme informace, jak změnit zdravotní pojišťovnu, pokud to bude pro Vaše léčení u nás nezbytné a/nebo pro Vás výhodné. Změna zdravotní pojišťovny je formální akt nepodléhající žádnému schválení a každý občan České Republiky má na ni při splnění obecně platných podmínek zákonný nárok. Změnit zdravotní pojišťovnu můžete nejdříve po 1 roce od poslední podobné změny a je účinná vždy až do prvního dne nejbližšího následujícího čtvrtletí (tj. od 1.1., 1.4., 1.7. nebo 1.10.). Pokud se rozhodnete pro změnu Vaší zdravotní pojišťovny, poraďte se s námi předem, která ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Potom navštivte některou z poboček nebo některé z kontaktních míst vybrané zaměstnanecké pojišťovny a zde sepište přihlášku ke zdravotnímu pojištění. Pracovníci pojišťovny Vás budou informovat o dalších nezbytných krocích, které musíte učinit. Odhlášení od stávající zdravotní pojišťovny za Vás zajistí pojišťovna, ke které budete přecházet. S vyřízením formalit neotálejte, neboť některé pobočky uzavírají příjem nových přihlášek až 2 týdny před začátkem nového čtvrtletí a při podání přihlášky později riskujete, že ke změně pojišťovny dojde až o 3 měsíce později, než jste původně zamýšleli. Cenné informace naleznete také na internetových stránkách zaměstnaneckých pojišťoven (hypertextové odkazy na internetové prezentace našich smluvních partnerů najdete v přehledu uvedeném výše), kde si můžete stáhnout i potřebné formuláře a přihlášku poslat pojišťovně poštou. Přihlášky některých pojišťoven Vám poskytne také recepce NeuroCentra Praha. 

  

  


 

Vedeme další jednání o rozšíření smluvních vztahů ze zdravotními pojišťovnami. O navázání nových či rozšíření stávajících smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami Vás budeme na těchto stránkách průběžně informovat.

   

Přímá úhrada za poskytnuté služby je možná v rámci Vaší návštěvy přímo v recepci NeuroCentra Praha v hotovosti, případně některou z níže uvedených embosovaných platebních karet: 

 

 

Možná je i bezhotovostní platba bankovním převodem na účet u Komerční banky - č.ú. 19-1610480237 / 0100

adresa a spojení | ordinační doba | objednání | úhrada za služby | informace

neurochirurgie | fyzioterapie (rehabilitace) | ortopedie | dětská neurologie | neurologie dospělých | klinická psychologie a psychoterapie | klinická logopedie

   
informace:  

   

Požadujete-li jakékoliv další upřesnění či podrobnější informace o službách zdravotnického zařízení NeuroCentrum Praha, napište nám prosím svůj dotaz na adresu info@neurocentrum.cz, obratem Vám odpovíme. Aktuální provozní informace hledejte na tomto serveru (http://neurocentrum.cz alias http://www.neurocentrum.org) K dispozici je Vám také náš informační server NEUROINFO, který naleznete na internetové adrese http://www.neuroinfo.info (alias http://www.neurologie.cz alias http://www.neurochirurgie.cz alias http://www.neuroinfo.cz) - zde v sekci neuroKLIENT nejdete řadu užitečných informací a odkazů týkajících se jednotlivých onemocnění nervového systému a související problematiky. 

adresa a spojení | ordinační doba | objednání | úhrada za služby | informace

neurochirurgie | fyzioterapie (rehabilitace) | ortopedie | dětská neurologie | neurologie dospělých | klinická psychologie a psychoterapie | klinická logopedie